Menu

Waterplan Borchwerf II in overleg met waterschap

Waterplan Borchwerf II in overleg met waterschap
Samen met de gemeente Roosendaal, gemeente Halderberge en Waterschap Brabantse Delta is een totaalplan gemaakt voor de waterhuishouding van Borchwerf II. Het waterplan is door Breijn voorbereid en door bureau Civiel van Borchwerf II verder uitgewerkt. Als projectleider heb ik de werkzaamheden gecoördineerd. Daarna is het ingediend bij het omgevingsloket. Het waterschap heeft het pan goedgekeurd en de watervergunning verleend.

terug naar boven